Δημοσίευση με θέμα “Accu-Waves: A decision support tool for navigation safety in ports” στα πλαίσια 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σχεδιασμού και Διαχείρισης Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων έργων.

Παρουσίαση της δημοσίευσης με θέμα “Accu-Waves: A decision support tool for navigation safety in ports” στα πλαίσια του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σχεδιασμού και Διαχείρισης Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων έργων που πραγματοποιήθηκεστην Αθήνα από μέλη της ομάδας έργου του Accu-Waves, στο Ίδρυμα Ευγενίδου από 8 έως 11 Μαΐου 2019. Η…

Continue reading

Δημοσίευση με θέμα “WAVE-L: An integrated numerical model for wave propagation forecasting in harbor areas” στα πλαίσια 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σχεδιασμού και Διαχείρισης Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων έργων.

Παρουσίαση της δημοσίευσης με θέμα “WAVE-L: An integrated numerical model for wave propagation forecasting in harbor areas” στα πλαίσια του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σχεδιασμού και Διαχείρισης Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων έργων που πραγματοποιήθηκεστην Αθήνα από μέλη της ομάδας έργου του Accu-Waves, στο Ίδρυμα Ευγενίδου από 8 έως 11 Μαΐου…

Continue reading

Δημοσίευση με θέμα “HiReSS: Storm surge simulation model for the operational forecasting of sea level elevation and currents in marine areas with harbor works” στα πλαίσια 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σχεδιασμού και Διαχείρισης Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων έργων.

Παρουσίαση της δημοσίευσης με θέμα “HiReSS: Storm surge simulation model for the operational forecasting of sea level elevation and currents in marine areas with harbor works” στα πλαίσια του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σχεδιασμού και Διαχείρισης Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων έργων που πραγματοποιήθηκεστην Αθήνα από μέλη της ομάδας έργου του…

Continue reading

Επιστημονικό συνέδριο, με θέμα: «Σχεδιασμός και διαχείριση λιμενικών, παράκτιων και υπεράκτιων έργων»

Η ομάδα έργου του ΑCCU-WAVES θα συμμετάσχει στο επιστημονικό συνέδριο, με θέμα: «Σχεδιασμός και διαχείριση λιμενικών, παράκτιων και υπεράκτιων έργων – DESIGN AND MANAGEMENT OF PORT, COASTAL AND OFFSHORE WORKS (DMPCO)». Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων (ΕΛΕ), του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του…

Continue reading

Εναρκτήρια συνάντηση

Τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου του 2018, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ACCU-WAVES στα γραφεία της MarineTraffic στην Αθήνα. Στόχος του έργου είναι η αύξηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, η βελτιστοποίηση της διαδικασίας επιλογής κατάλληλων θέσεων πρόσδεσης σκαφών και η ποιοτική αναβάθμιση λιμενικών υπηρεσιών και απόδοσης των λιμένων. Στο έργο…

Continue reading