Δημοσίευση με θέμα “WAVE-L: An integrated numerical model for wave propagation forecasting in harbor areas” στα πλαίσια 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σχεδιασμού και Διαχείρισης Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων έργων.

Παρουσίαση της δημοσίευσης με θέμα “WAVE-L: An integrated numerical model for wave propagation forecasting in harbor areas” στα πλαίσια του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σχεδιασμού και Διαχείρισης Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων έργων που πραγματοποιήθηκεστην Αθήνα από μέλη της ομάδας έργου του Accu-Waves, στο Ίδρυμα Ευγενίδου από 8 έως 11 Μαΐου 2019. Η δημοσίευση είναι διαθέσιμη εδώ.

Comments are closed.