Εναρκτήρια συνάντηση

Τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου του 2018, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ACCU-WAVES στα γραφεία της MarineTraffic στην Αθήνα.
Στόχος του έργου είναι η αύξηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, η βελτιστοποίηση της διαδικασίας επιλογής κατάλληλων θέσεων πρόσδεσης σκαφών και η ποιοτική αναβάθμιση λιμενικών υπηρεσιών και απόδοσης των λιμένων.
Στο έργο συμμετέχουν η MarineTraffic ως επικεφαλής εταίρος, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ – Εργαστήριο Λιμενικών Έργων και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλάσσιων έργων.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-05111)».

Comments are closed.