Επιστημονικό συνέδριο, με θέμα: «Σχεδιασμός και διαχείριση λιμενικών, παράκτιων και υπεράκτιων έργων»

Η ομάδα έργου του ΑCCU-WAVES θα συμμετάσχει στο επιστημονικό συνέδριο, με θέμα: «Σχεδιασμός και διαχείριση λιμενικών, παράκτιων και υπεράκτιων έργων – DESIGN AND MANAGEMENT OF PORT, COASTAL AND OFFSHORE WORKS (DMPCO)».

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων (ΕΛΕ), του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και σε συνεργασία  με το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλάσσιων Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ και το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και με την υποστήριξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ).

Θεματολογία συνεδρίου: Κριτήρια σχεδιασμού λιμενικών και παράκτιων έργων ·Κανονισμοί, συστάσεις και προδιαγραφές ·Βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης Λιμενικών εγκαταστάσεων ·Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών ·Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ·Δίκτυα μαρίνων και λιμένων ·Παράκτια έργα, προστασία ακτών ·Παράκτια γεωμορφολογία και διακίνηση ιζήματος ·Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός της παράκτιας ζώνης ·Οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Συμβολή στην ανάπτυξη ·Επίδραση κλιματικών αλλαγών. Μεταβολή κυματικών δεδομένων ·Θεσμικό πλαίσιο, νομοθεσία ·Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία, παράκτιων λιμενικών και υπεράκτιων έργων ·Παράκτια οικοσυστήματα ·Υπεράκτιες κατασκευές για εξόρυξη, αποθήκευση και μεταφορά υδρογονανθράκων ·Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μετατροπείς κυματικής ενέργειας ·Συνδυασμός λιμένων με πάρκα ανεμογεννητριών.

Comments are closed.