5η Συντονιστική συνάντηση Accu-waves (τηλεδιάσκεψη)

Η πέμπτη συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε υπό την μορφή τηλεδιάσκεψης, λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις που επιβλήθηκαν για στα πλαίσια της προστασίας των πολιτών από τον κορονοϊό ( COVID-19). H συνάντηση οργανώθηκε από την MarineTraffic και όλοι οι εταίροι ήταν παρόντες με πλήρη σχεδόν σύνθεση.

Η τηλεδιάσκεψη χωρίστηκε σε δύο σκέλη. Το πρώτο μισό του πρώτου σκέλους αφιερώθηκε σε διαχειριστικά ζητήματα. Στην συνέχεια του πρώτου σκέλους συζητήθηκε η πρόοδος του κάθε εταίρου. Στο δεύτερο σκέλος  η συζήτηση επικεντρώθηκε στον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου και την παραγωγή του τελικού εργαλείου.

Comments are closed.