Δημοσίευση για το Oceans2020: A Big Data framework for Modelling and Simulating high-resolution hydrodynamic models in sea harbours

Οι συνεργάτες μας από το MarineTraffic παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το εργαλείο accu-waves στην έκθεση ναυτιλιακής βιομηχανίας OCEANS 2020 και το συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Οκτώβριο του 2020 λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών εξαιτίας του Covid-19. Το περιοδικό OCEANS διανεμήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης.

Abstract:

The ability to reliably forecast sea states (most importantly sea level, wind and wave conditions) within or close to the entrance of ports is a critical tool for all involved stakeholders. In this paper, we present our work on a prototype decision support system capable of providing accurate sea state forecasts based on three high-resolution hydrodynamic models, i.e. a spectral wave model (model A), a mild-slope equation wave model (model B) and a barotropic hydrodynamic circulation model (model H). We present an end to end novel data processing pipeline, capable of handling the challenges posed by the volume of related data and capable of providing high resolution wave forecasts by exploiting parallelization. 

Comments are closed.