Διεξαγωγή της 4ης συντονιστικής συνάντησης του Accu-Waves στη Θεσσαλονίκη στις 19/12/2019.

Η τέταρτη συντονιστική συνάντηση οργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του στις 19 Δεκεμβρίου 2019.

Η συνάντηση είχε οργανωθεί σε δύο επιμέρους σκέλη. Στο πρώτο σκέλος συζητήθηκαν διαχειριστικά θέματα του έργου και οι εταίροι ενημέρωσαν για πρόοδο τους. Στο δεύτερο σκέλος της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μετά από ένα σύντομο διάλειμα οι εταίροι επικεντρώθηκαν σε πιο τεχνικά ζητήματα, στον σχεδιασμό των δράσεων που απαιτούνταν για τις επικείμενες επιστημονικές δημοσιεύσεις καθώς και στον σχεδιασμό των επόμενων δράσεων για την υλοποίηση του έργου.

Comments are closed.