Διεξαγωγή της 3ης συντονιστικής συνάντησης του Accu-Waves στα πλαίσια του DMPCO.

Στις 10 Μαϊου 2019 πραγματοποιήθηκε η τρίτη συντονιστική συνάντηση του έργου Accu-Waves, στα πλαίσια του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σχεδιασμού και Διαχείρισης Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων έργων. Με αφορμή την παρουσία την μεγάλου μέρους της ομάδας έργου στις εργασίες του συνεδρίου και την ευελιξία των διοργανωτών. Η 3η συντονιστική συνάντηση οργανώθηκε σε δύο συνεδρίες στα πλαίσια του συνεδρίου. Η πρώτη εξ’αυτών αφορούσε την πρόοδο σε τεχνικά ζητήματα και πραγματοποιήθηκε παρουσία όσον συνέδρων επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν. Η δεύτερη συνεδρία που αφορούσε το οργανωτικά και διαχειριστικά ζητήματα πραγματοποιήθηκε κεκλισμένων των θυρών με παρουσία αποκλειστικά των μελών της ομάδας έργου.

Comments are closed.