Δράση δημοσιότητας του accu-waves στο περιοδικό Hellenic Shipping news

Σημαντική αναφορά του έργου accu-waves στο διεθνές περιοδικό σε θέματα ναυτιλίας Hellenic Shipping news. Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική δημοσίευση στον παρακάτω σύνδεσμο.

MarineTraffic collaborates with academia in Accu-waves project to build a decision support tool for navigation management in ports

Comments are closed.