Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων Accu-waves

Το Accu-waves θα παρουσιάσει τα τελικά του αποτελέσματα σε μία διαδικτυακή ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5/7/2022 στις 11 π.μ μέσω της on-line πλατφόρμας zoom. Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αγγλική γλώσσα. Παραθέτουμε το κείμενο της πρόσκλησης.

Ports are vital links for the maritime network and their seamless operation is crucial for the efficiency and safety of maritime transportations. Recent reports of maritime accidents show that most of them occur within ports. In many cases those accidents could have been avoided if additional means of support for navigation had existed.

The Αccu-Waves project (abrev. for Accurate Waves) contributes towards this direction as it has developed a decision support tool for navigation in ports that provides reliable predictions of prevailing sea conditions in port approaches and harbor basins in 3-days forecasts at 3-hours intervals. Accu-Waves contributes to the safety of maritime transportation, by forecasting sea states and analysing related environmental data. This contribution’s impact on the maritime ecosystem is twofold. It provides quality data for limiting the human error in navigation (I.M.O. e-Navigation strategy) and improves our understanding of operational conditions during towage and navigation services. The latter is a necessary step to support the EU Space Agency’s proposed procedure for certified navigation paths in and around ports. The operational GIS tool is available online at the following link: http://localhost/accuwaves/forecast/#.

Event agenda:
– Intro Accu-Waves: A Decision support tool for navigation management in ports (NTUA)
– Simulation Models: (Joint presentation NTUA-AUTh):
– Storm surge model (AUTH)
– Offshore spectral wave model (NTUA)
– Port basin wave model (AUTH)
– Integration of the three models (NTUA/AUTH)
– Accu-Waves architecture, from data acquisition to model execution orchestration (MT)
– Tool Live demonstration (MT)
– Open discussion

Μπορείτε να εγγραφείτε στη παραπάνω λίστα για να λάβετε πρόσκληση για την ημερίδα.

Comments are closed.